مزایای همکاری با شرکت

 

شرکت آسپا با هدف ارتقاء سلامت مردم و به منظور انجام امور مشاوره طرح های بیمه سلامت تاسیس شده و ضمن ایجاد زیرساخت های لازم زمینه لازم برای افزایش رضایتمندی بیمه شدگان تحت پوشش بیمه های مکمل درمان از خدمات تشخیصی و درمانی به لحاظ کیفی و میزان هزینه های قابل پرداخت فراهم ساخته است.

نحوه فعالیت شرکت در این زمینه به گونه ای است که نتایج آن برای سایر ذینفعان نظام سلامت در حوزه دندانپزشکی مزایایی را به همراه خواهد داشت. 

 

در حال حاضر شرکت زمینه ای را فراهم ساخته تا با اتکا به آن کلیه اقدامات مرتبط با خرید خدمت از مراکز درمانی در چارچوب راهبرد خرید هوشمندانه برای بیمه های مکمل درمان صورت پذیرد بخشی از این اقدامات که نتایج آن منجر به ارتقا کارایی و اثر بخشی بیمه های مکمل درمان خواهد شد. عبارتتند از:
1- مذاکره و انتخاب مراکز تشخیصی درمانی اصلح برای انعقاد قرارداد همکاری
2- نظارت بر نحوه ارائه خدمات توسط مراکز درمانی همکار
3- رسیدگی به شکایت های بیمه شدگان و پاسخ گویی به آنها
4- بررسی اسناد و صورت حساب های ارسالی مراکز همکار
5- طراحی بسته های خدمات تشخیصی و درمانی قابل ارائه توسط شرکت های بیمه مکمل و ارائه مشاوره در زمینه اعلام حق بیمه سالیانه
همکاری با شرکت های بیمه تکمیلی و ارائه خدمات مشاوره طی سال های اخیر زمینه ای را فراهم ساخته تا صرفا مراکز دندانپزشکی منتخب و همکار به عنوان گزینه های قطعی این شرکت ها برای مراجعه بیمه شدگان و دریافت سرویس های درمانی مورد نظر باشند. به همین لحاظ مراکز دندانپزشکی برتر که تمایل به همکاری با شرکت های بیمه مکمل درمان را داشته باشند می تواند پس از تکمیل فرم درخواست همکاری از مزایایی همچون موارد زیر برخوردار شود.
1- قرار گیری در فهرست مراکز همکار با شرکت های بیمه مکمل درمان
2- دریافت هزینه خدمات ارائه شده به صورت منظم و مستمر
3- معرفی در سامانه مراکز بیمه ای به عنوان ارائه کنندگان اصلح و مورد اعتماد
4- مراجعه مردم مجدد حتی در صورت عدم بهره مندی از پوشش بیمه مکمل درمان
یکی از اهداف بیمه گزاران برای خرید بیمه های تکمیلی درمان افزایش سطح سلامتی و رضایتمندی کارکنان و خانواده های تحت پوشش است. امروزه خدمات دندانپزشکی یکی از مهمترین اولویت ها برای مردم محسوب می شود و دستاوردهای شرکت زمینه ای را فراهم ساخته تا بیمه گزاران از مزایای همچون موارد زیر بهره مند شوند
1- دریافت خدمات مشاوره در خصوص مناسب ترین بسته های بیمه مکمل درمان
2- دستیابی و بهره مندی از خدمات تشخیصی درمانی دندانپزشکی با کیفیت در صورت مراجعه به مراکز منتخب
3- منصفانه شدن هزینه های دندانپزشکی در صورت بهره گیری از مشاوره شرکت و مراجعه به مراکز دندانپزشکی طرف قرارداد
4- ارتقا سطح سلامت دهان و دندان پرسنل;