راهنمای صدور معرفی نامه در سایت آسپا

پنج شنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۸

 


شرکت ارتقای سلامت پاسارگاد (آسپا) همواره در جهت رفاه حال بیمه شدگان شفاف سازی فرآیند ساز کار خدمات دندانپزشکی پیش قدم بوده است.

به همین منظور در راستای شفاف سازی امور معرفی نامه و دسترسی بیمه شدگان محترم راهنمای صدور معرفی نامه به همراه فایل " فرم درخواست معرفی نامه " در دسترس مطالعه عموم  قرار داده است.

 

جهت مشاهده راهنمای درخواست معرفی نامه به آدرس اینترنتی phpco.ir/introduce مراجعه کنید.

 

 

شرکت آسپا خدمات دلپذیری را برای بیمه شدگان محترم آرزومند است .

 

 


;