شرکت ارتقاء سلامت پاسارگاد (آسپا) که با شعار خدمات دندان پزشکی برای همه در رشته های مختلف بیمه تکمیلی درمان در حال فعالیت می باشد، به منظور تقویت نیروی کارشناسی خویش در زمینه ارزیابی صورت حساب های درمانی، از بهداشتکاران دهان و دندان علاقمند دعوت به همکاری می نماید. افرادی که تمایل به همکاری با آسپا را دارند می توانند رزومه خویش را به آدرس صندوق پست الکترونیک شرکت ارتقاء سلامت پاسارگاد ارسال نمایند. info@phpco.ir


;