قابل توجه کلیه مراجعین محترم با توجه به تغییر محل شرکت ارتقاء سلامت پاسارگاد از تاریخ 1397/10/01 ، دسترسی به شرکت از طریق مسیر های زیر مقدور خواهد بود :

1- پل گیشا، کوی نسیم، خیابان کبیری پور، خیابان کوکب، خیابان مهتاب، کوی ماه پلاک 3

2- بزرگراه چمران، کوی ماه پلاک 3 (قبل از خیابان باقرخان غربی)

 

لذا خواهشمند است از تاریخ ذکر شده جهت تحویل صورتحساب و سایر موارد فقط به نشانی فوق مراجعه فرمایید.

باتشکر


;